Domů > Novinky > Obsah
Jaké jsou faktory ovlivňující Futures mědi
- Sep 05, 2017 -

1. makroekonomická situace

Měď je důležitou průmyslovou surovinou a jeho poptávka úzce souvisí s hospodářskou situaci. Jak se ekonomika rostla, měď ceny vzrostly, jak poptávka zvýšila, a ceny mědi klesly v recesi. V analýze makroekonomie existují dva ukazatele, je velmi důležité, jeden je míra hospodářského růstu, nebo tempo růstu HDP, druhá je tempo růstu průmyslové výroby.

2. dovozní a vývozní politika

Import a export politika, zejména celní politiky, je důležitým prostředkem k vyrovnání domácí poptávky a úpravou dovozní a vývozní cena komodity řídit import a export dané komodity. Od 1. ledna 2008 Čína provedla nulové sazby na rafinované mědi dovoz a vývoz daňová sazba pro vysoce rafinované mědi je 5 %. 10 % daňové sazby vývozní pro měděné předsměsi (č. 79. 2007 generální správa celních) byla snížena.

3. expanze a nahrazení mědi spotřeby

Spotřeba je přímé faktor ovlivňující ceny mědi a rozvoj mědí je důležitým faktorem, který ovlivňuje spotřebu. S rychlým rozvojem vědy a techniky rozšiřuje použití mědi a mědi se začala hrát roli v oblasti medicíny, biologie, supravodivosti a ochrany životního prostředí. IBM přijala mědi namísto hliníku v křemíkové čipy, označení nejnovější objevy v aplikaci mědi v polovodičových technologií. Tyto změny ovlivní spotřebu mědi v různé míře.