Domů > Znalosti > Obsah
Proč musí být alumina kalcinována
- Sep 05, 2017 -

Jak všichni víme, Alumina obsahuje 8 druhů homogenních krystalů speciálního tvaru, jako α, β, γ, rho, θ, kappa, ETA a tak dále. Nejrozšířenější je v průmyslových výrobcích α, beta, γ, a Rho oxid hlinitý. V mřížce α-typu oxidu hlinitého jsou kyslíkové ionty těsně ukládány na šest čtverců a al3 + je symetricky rozmístěné ve středu ligandu o osmnásobném těle obklopeném kyslíkovými ionty, krystalová mřížka může být velmi velká, takže tání bod a bod varu jsou velmi vysoké. α-oxid hlinitý je nerozpustný ve vodě a kyselině a je nejstabilnější fází aluminy. Pro výrobu různých keramiky, žáruvzdorných materiálů, ale také pro mletí, plniva apod., Vysokohustotní oxid hlinitý typu α nebo pro výrobu umělého korundu, umělého rubínu a zafírové suroviny. Aby se vytvořil oxid hlinitý, musí projít více než 1000 stupňů kalcinace, takže nízkoteplotní oxid hlinitý může být převeden na α-krystalický oxid hlinitý, tj. Kalcinovaný oxid hlinitý.