Domů > Znalosti > Obsah
Jak změnit látku zpomalující hoření hořčíku při vysokoteplotním oxidu hlinitém
- Sep 05, 2017 -

Chemická stabilita vysokohustotního oxidu hlinitého je poměrně stabilní, jeho teplota ohřevu může dosáhnout 220 stupňů a pokud teplota dosáhne 220 stupňů a poté začne endotermický rozklad, jeden typ vysokoteplotního oxidu hlinitého při rozkladu bude vypouštět tři krystalické vody, pokud souvislý nárůst dosáhne 300 stupňů, když se dvě krystalická voda stane měkkým hliníkovým kamenem. Jeden typ vysokoteplotního oxidu hlinitého při procesu absorpce tepla je vlastně jeho dehydratace, v průběhu procesu hoření polymeru je ulehčena, někdo bude vysokou teplotou oxidu hlinitého ve srovnání s radiátorem, je to proto, že v tomto procesu způsobí zpomalení rychlosti hoření, zatímco vodní pára bude uvolněna.

Ve skutečnosti to je způsob, jak se zřeďuje spalovací plyn a v průběhu procesu dochází ke kondenzační reakci, důvodem rozkladu je, že je spousta absorpce tepla, při rozkladu je možné úplně ulehčit, protože vydává pouze plyn, jako nějaký toxický, hořlavý, korozivní plyn není produkován.